Apie mus

             ,,Turtas – tai ne pats turto turėjimas, o mokėjimas tikslingai juo naudotis“

                                                                                                                 (Migelis Servantesas)


Esame patikima, tikslumą ir tvarką mėgstanti buhalterinė įmonė, kurioje dirba kvalifikuoti specialistai. Dirbame efektyviai – neatidėliojame darbų, nesergame, nedingstame atostogauti ir nepaliekame Jūsų vienų tvarkytis su buhalterine apskaita. Žinome, kad sistemingas, detalus ir kruopštus darbas atneša norimus rezultatus, todėl prisiimame visą atsakomybę už suteiktas paslaugas ir konfidencialumo išsaugojimą. Esame dalykiški ir kompetentingi, siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo, o pasirinkdami mus, užsitikrinsite, kad:

  • Visi dokumentai bus ruošiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
  • Gausite visą reikiamą informaciją priimant svarbius ekonominius ir finansinius sprendimus;
  • Buhalterinės apskaitos informacija rengiama nuosekliai ir  laiku;
  • Išskiriame šiuos  pagrindinius  buhalterinės apskaitos sistemos elementus, garantuojančius  nuoseklų informacijos procesą ir jos kokybę: dokumentai, apskaitos registrai, inventorizacija, sąskaitos, dvejybinis įrašas, įkainojimas, kalkuliavimas ir atskaitomybė.

Mūsų buhalterinės apskaitos paslaugos apima ne tik tipines ataskaitas, bet ir mėnesinį/savaitinį ataskaitų paketą, kurį sudaro:

  • Debitoriniai, kreditoriniai įsiskolinimai;
  • Ilgalaikio, trumpalaikio turto ataskaitos;
  • Preliminaraus pelno mokesčio paskaičiavimas;
  • Mokėtinų mokesčių ataskaitos.

Turimas įmonės veiklos draudimas užtikrina visapusišką saugumą Jums.

Pasinaudokite tuo ir rinkitės mus.